Тэст па выніках першай паловы курса

Спіс пытанняў

  • Прычыны ўзнікнення Вялікага Княства Літоўскага

  • Як і калі пачыналася Вялікае Княства Літоўскае?

  • Якія народы прэтэндуюць на спадчыну Вялікага Княства Літоўскага?

  • Якому народу найбольш паспрыяла дзейнасць дзяржаўнай арганізацыі Вялікага Княства Літоўскага?

  • Паміж якімі цывілізацыямі выбіралі эліты Вялікага Княства Літоўскага?

  • У якой форме адбываўся выбар цывілізацыйнай арыентацыі?

  • Панавальная рэлігія ў Вялікім Княстве Літоўскім да канца 16 ст.

  • Контррэфармацыя ў рэлігійным жыцці Вялікага Княства Літоўскага